Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas Nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvencijos kontekste

Rimantas Petrauskas, Darius Štitilis

Santrauka


Elektroninės erdvės plėtra labai keičia ekonominę ir socialinę padėtį, tačiau turi ir neigiamą savybę: atsiranda nauji nusikaltimų tipai, vis daugiau tradicinių nusikaltimų padaroma naudojantis elektronine erdve, kuri neturi geografinių sienų, nustatančių atskirų šalių jurisdikcijos galiojimo ribas. Todėl nesenai buvo priimta Nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvencija, kurios tikslas – suvienodinti atskirų šalių baudžiamosios teisės normas. Straipsnyje aptariamos baudžiamosios atsakomybės už veikas elektroninėje erdvėje nustatymo problemos Lietuvoje Nusikaltimų elektroninėje erdvėje konvencijos kontekste. Tiek senasis, tiek ir naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamieji kodeksai nenumato baudžiamosios atsakomybės už kai kurias koncepcijos apibrėžtas nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje. Straipsnyje išsamiai analizuojami Konvencijos ir Lietuvos įstatymų neatitikimai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195