Parlamento ombudsmeno institucija Švedijoje

Saulė Vidrinskaitė

Santrauka


Švedija yra ombudsmeno institucijos kilmės šalis. Parlamento ombudsmeno įstaiga įkurta pagal 1809 m. Konstituciją kaip naujo valstybės sutvarkymo, nustatyto tais pačiais metais, dalis. Svarbiausios nuostatos dėl Parlamento ombudsmenų išdėstytos 1974 m. Konstitucijoje, kuri paremta tautos suverenitetu. Ombudsmenų veikla yra iš dalies Riksdago vykdoma Vyriausybės parlamentinės kontrolės dalis. Parlamentas pats per Konstitucinį komitetą prižiūri Kabinetą ir ministrus. Ombudsmenai (šiuo metu keturi) Riksdago vardu prižiūri teismų veiklą, valdymo institucijas ir vietos administravimą. Pagrindinė Parlamento ombudsmenų veiklos sritis yra įstatymų viršenybės principo užtikrinimas ir Konstitucijos bei įstatymų nustatytų žmogaus teisių bei laisvių apsauga.
Veikiantį teisingumo kanclerį galima laikyti seniausia ombudsmeno institucija, kuri žinoma kaip Vyriausiojo ombudsmeno įstaiga. Teisingumo kancleris yra apibūdinamas kaip Vyriausybės ombudsmenas. Tam tikra prasme jo priežiūros funkcijos yra panašios kaip ir Parlamento ombudsmenų. Teisingumo kancleris vykdo ir kitą svarbią veiklą. Jis atstovauja valstybės interesams nuostolių bylose ir turi prokuroro įgaliojimus dėl spaudos laivės.
Tik 10–14 proc. visų Parlamento ombudsmeno tyrimų baigiasi kritika. Ne mažiau kaip 40 proc. skundų netiriama dėl jų nežinybingumo. Dažnai asmenys nori, kad ombudsmenai pakeistų teismo nuosprendį arba institucija priimtų jiems palankų sprendimą. Tačiau tai teismų, o ne ombudsmeno kompetencija. Švedijoje nebuvo viešai diskutuojama, ar tikslingas yra Parlamento ombudsmenų įstaigos egzistavimas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195