Įkeitimo teisinė prigimtis

Egidijus Baranauskas

Santrauka


Įkeitimas yra ypatingas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas ne tik savo turiniu, bet ir prigimtimi. Netesybos, laidavimas, garantija ir rankpinigiai yra prievolinės teisės institutai ir dėl to nekyla ginčų, o abiem įkeitimo formoms (hipotekai ir įkeitimui), nors jos Civilinio kodekso 6.70 straipsnyje ir priskiriamoms prie prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, yra nustatytas teisinis daiktinių teisių režimas1. Būtent įkeitimo teisinė prigimtis yra daugelio mokslininkų tyrimo objektas ir būtent čia autoriai pateikia daugybę argumentų savo ginamai pozicijai įtvirtinti.
Remiantis teisinėje literatūroje išdėstytomis mokslininkų nuomonėmis šiuo klausimu straipsnyje atskleidžiama įkeitimo teisinės prigimties problema. Galiojančių civilinių įstatymų pagrindu
atliekama įkeitimo ir nuosavybės teisės turinio santykio analizė, aptariama ir turtinių teisių kaip įkeitimo objekto reikšmė aiškinant teisinę prigimtį išskiriami prievolinę prigimtį rodantys požymiai. Darbe siekiama atskleisti įkeitimo prigimtį ir apibrėžti jo vietą subjektinių teisių sistemoje.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195