Teisė ir moralė posttotalitarinėje sąmonėje: šiuolaikinės Ukrainos patirtis

Aleksandr Litvinov

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos teisės ir moralės raidos tendencijos ir padėtis šiuolaikinėje Ukrai-noje. Pagrindinėmis priežastimis, lėmusiomis teisinės ir moralinės sąmonės nuosmukį Ukrainoje, autorius laiko kultūrines–istorines, taip pat žmogiškųjų vertybių deformacijas, susiformavusias totali-tarizmo sąlygomis.
Taip pat nurodoma, kad siekiant suprasti vykstančių procesų esmę neužtenka vien tik politinės, istorinės ar sociologinės analizės. Būtina atlikti ir šiuo metu vykstančio liberalizacijos proceso vidinio prieštaringumo filosofinę–kultūrologinę analizę.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195