Individo teisės ir visuotinis gėris

Kazys Meilius

Santrauka


Visuotinio gėrio ir atskiro individo raiškos santykiai visais laikais buvo aktualūs. Politiniai režimai dažnai suabsoliutina vieną arba kitą tų santykių narį. Sprendžiant šią bendrojo ir asmeninio gėrio sąveikos problemą svarbu išsiaiškinti, kaip ją traktuoja tarptautinė bendrija ir Bažnytinė doktrina, ir kaip tos problemos sprendimai sąveikauja su bendrąja teisės raida. Analizuojant Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją ir Katalikų Bažnyčios Magisteriumą galima geriau suprasti viešojo moralumo, viešosios tvarkos ir viešosios nuomonės turinį ir reikšmę individualiojo ir visuotinio gėrio sąveikai.

Raktiniai žodžiai


visuotinis gėris; moralinė kokybė; žmogaus teisės; ius; lex; laisvė; pareiga; atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195