Strateginis policijos veiklos valdymas – būtina nusikaltimų prevencijos sąlyga

Malvina Arimavičiūtė, Irena Zabielavičienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama nusikalstamumo dinamika ir struktūra. Analizuojama, kaip nusikalstamumą ribojantys veiksniai (baudų dydis ir baudų realizavimo galimybės) atsispindi baudžiamojoje politikoje.
Įgyvendinant baudžiamąją politiką didelis vaidmuo tenka policijai. Strateginiame policijos veiklos plane numatytos keturios pagrindinės programos:
1. Teisėtvarkos užtikrinimas šalyje, narystės Europos Sąjungoje reikalavimų (standartų), keliamų policijai, siekimas;
2. Policijos integravimas į bendrą Europos Sąjungos kovos su nusikalstamumu ir bendradarbiavimo procesų sistemą;
3. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimas, Šengeno ACQUIS įtraukimas į mokymo planus, mokymo centrų įkūrimas, mokymo modulių parengimas ir mokymo programų suderinimas;
4. Specialiųjų funkcijų valdymas.
Nagrinėjamos vadybos problemos, trukdančios įgyvendinti minėtas programas.
Įvertinus policijos veiklos specifiką pateikti pasiūlymai sudaryti policijos veiklos strategijas formavimo metodiką. Teorinis policijos veiklos strategijos kūrimo modelis turėtų apimti tokius etapus: policijos veiklos viziją, ateities situacijos numatymą, esamos ir būsimos policijos skirtumų identifikavimą, grėsmių ir galimybių tyrimą, alternatyvių veiklos modelių parengimą, strateginių tikslų nustatymą ir programų koregavimą.
Straipsnyje pateikti metodiniai pasiūlymai, kaip nustatyti biudžetinį policijos finansavimą, pagrįsti jį konkrečiais skaičiavimais. Daug dėmesio skiriama dinaminio modeliavimo galimybėms. Analizuojama nusikalstamumo dinamikos perspektyvos ir biudžetinio policijos finansavimo poreikis.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195