Dvigubos atsakomybės problema Lietuvos teisėje

Vytautas Piesliakas

Santrauka


Straipsnyje autorius kelia dvigubos atsakomybės Lietuvos teisėje problemą ir pateikia jos sprendimo būdus. Ypač daug dėmesio skiriama principo non bis in idem sampratai ir aiškinimui Lietuvos teisėje. Autorius sutelkia dėmesį į dvigubo baudimo problemą, kai asmuo už padarytą veiką baudžiamas pagal baudžiamuosius įstatymus ir papildomai pagal administracinės teisės aktus. Nagrinėjama Lietuvos teismų praktika, pateikiamos ištraukos iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių.
Straipsnyje nagrinėjama ir kita ne mažiau paini baudžiamosios bei administracinės atsakomybės kolizijos problema ir jos sprendimai pasiremiant įstatymų aiškinimu bei teismų praktika.
Straipsnyje analizuojamas dvigubo baudimo problemos tarptautinis aspektas, nagrinėjamos Europos Tarybos konvencijos, jų aiškinimai bei įtaka Lietuvos įstatymų leidybai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195