Ikiteisminio mokestinių ginčų proceso aktualijos

Egidija Smalakienė

Santrauka


Straipsnyje aptariami mokestinių ginčų, kaip naujo teisinio reiškinio Lietuvoje, teoriniai ir praktiniai klausimai, aktualūs tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčio administratoriui. Mokestinio ginčo sąvoka analizuojama lyginant keletą tarpusavyje susijusių sąvokų, reglamentuotų Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, bandoma giliau pažvelgti į šios sąvokos turinį siejant ją su teisės kaip absoliuto koncepcija, o patį reiškinį apibrėžti taikant gramatinį–loginį metodą, t.y. analizuojant bei jungiant atskirus žodžius ir reiškinius. Aptariamos pagrindinės praktinės problemos, kylančios nagrinėjant mokestinius ginčus atskirais šio proceso etapais, pabrėžiamos šį reiškinį reglamentuojančių įstatymų spragos, analizuojamas jų ir Europos norminių aktų reikalavimų atitikimas bei suderinamumas su kitais Lietuvos įstatymais. Be to, straipsnyje apžvelgiamas mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų veiklos tikslingumas, reglamentavimo netobulumas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195