Tarptautinės teisės ir nacionalinės baudžiamosios teisės santykio problema

Andrius Nevera

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami svarbiausi klausimai, susiję su tarptautinės teisės ir nacionalinės baudžiamosios teisės santykio problema. Tuo tikslu tiriamos tarptautinės ir nacionalinės teisės santykį aiškinančios teorijos bei analizuojami šių teisės sistemų derinimo principai ir formos.
Tenka apgailestauti, kad Lietuvos baudžiamosios teisės teorijoje pastarajai temai dėmesio neskiriama. Tuo tarpu jau XIX a. žymiausi baudžiamosios teisės specialistai, pavyzdžiui, F. Listas, N. Tagancevas ir kiti pabrėžė, kad negalima kurti nacionalinės baudžiamosios teisės be tarptautinės teisės. Kitaip tariant, buvo pastebėta, kad tik suderinus šias sistemas galima pasiekti efektyvių rezultatų. Žvelgiant iš šių dienų pozicijų galima teigti tą patį. Tarptautinė teisė yra koordinacinio pobūdžio, todėl kuriant nacionalinę baudžiamąją teisę tiesiog būtina atsižvelgti į tarptautinės teisės normas – kitaip galima pakliūti į aklavietę. Ypač tai aktualu tada, kai kalbama apie normas, reglamentuojančias valstybės baudžiamosios jurisdikcijos ir užsienyje skirtų bausmių vykdymo pagrindus bei normas, apibrėžiančias atskirų nusikalstamų veikų sudėtis.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195