Teisės terminai ir terminų žodynai

Vida Žilinskienė

Santrauka


Teisės kalbos sklandumas ir taisyklingumas, be kitų įvairių dalykų, labai priklauso ir nuo pačių teisės terminų aiškumo, tikslumo, vienareikšmiškumo ir taisyklingumo. Straipsnyje nagrinėjama dabartinės teisės terminijos lietuvių kalba padėtis, aptariami pastarąjį dešimtmetį išleisti terminų žodynai. Pabrėžiama, kad lietuvių kalba nėra jokio teisės terminų žodyno, kuriame būtų paaiškintas vienas ar kitas teisės terminas, kad dalį teisės terminų, turinčių apibrėžimus, galima rasti tik nespecializuotuose dabartinės lietuvių kalbos žodynuose ar tarptautinių žodžių žodynuose, jei tie terminai tarptautiniai. Tačiau šie žodynai yra skirti visiems bendrinės kalbos vartotojams, ir todėl juose terminų apibrėžimai gali būti nepakankamai moksliški ar labai tikslūs. Prieinama prie išvados, kad keliakalbį (neaiškinamąjį) teisės terminų žodyną galima būtų pradėti rengti pasinaudojus A. Žiurlio „Teisinių terminų žodynu“, o aiškinamąjį teisės terminų žodyną – dabartinės lietuvių kalbos žodynais, tarptautinių žodžių žodynais ir R Mockevičiaus „Lietuvos Respublikos įstatymuose vartojamų sąvokų žodynu“.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195