Kriminalistikos mokslas vykdant teisės reformą Lietuvoje

Egidijus Kurapka, Hendryk Malevski

Santrauka


Straipsnyje autoriai toliau analizuoja ankstesniuose savo darbuose gvildentus klausimus: vertina kriminalistikos mokslo būklę ir lygį Lietuvoje, aptaria veiksnius, turinčius įtakos dabartinei kriminalistikos būklei, bando įvardyti kriminalistikos prioritetus ir suformuluoti kriminalistikos vystymo koncepcijos metmenis. Šie metmenys turėtų apimti kriminalistikos raidos modelį ir šiuolaikinę jos sistemą bei santykį su kitais mokslais, kriminalistikos mokymo, teisinės bazės kūrimo ir tobulinimo, kriminalistikos valdymo klausimus, padėti spręsti nusikaltimų tyrimo praktikos problemas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195