Teismo ekspertizės išvadų formulavimo praktika ir problemos

Dalia Talalienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos ir užsienio šalių teismo ekspertų išvadų formulavimo praktika. Parodyta, jog tai pačiai reikšmei nusakyti ekspertai vartoja skirtingus terminus ir gana skirtingas išvadų formuluotes, o tai apsunkina išvadų interpretavimą.
Straipsnyje analizuojamos tikimybinių, galimybinių ir neigiamų išvadų formuluotės, aptariamos identifikacinių tyrimų pakopos. Teigiama, jog ekspertizių terminų standartizavimo ir išvadų formų derinimo klausimai turėtų būti aptariami Europos ekspertinių įstaigų sąjungos darbo grupėse, o Lietuvoje teismo ekspertizės metodologinėms (o ir kitoms) problemoms spręsti tikslinga įsteigti ekspertinių įstaigų veiklos koordinacinę tarybą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195