Privatūs ekspertai Lenkijoje

Włodzimierz Kędzierski

Santrauka


W referacie (artykule) przedstawiono pojęcie i podział biegłych sądowych na zawodowych i prywatnych. Omówiono prawnokarną problematykę powołania biegłego i zakres jego współpracy z organem procesowym. Przedstawiono prawa i obowiązki biegłego. Szerzej omówiono problematykę biegłych z list sądów okręgowych opierając się na przepisie regulującym sytuację tej kategorii biegłych – Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. Zawarto zestawienie specjalności biegłych sądowych z list kilku sądów okręgowych oraz liczby figurujących na nich biegłych. Przedstawiono wnioski wypływające z analizy tych list. Następnie przedstawiono oferty kilku firm prywatnych wykonujących badania na użytek toczących się postępowań karnych. Omówiono problem biegłych „ad hoc”. Wskazano piśmiennictwo i przepisy regulujące problem biegłych sądowych.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195