Bendrųjų ir specialiųjų žinių takoskyros problema

Ryszard Jaworski

Santrauka


Zakres pojęcia „wiadomości specjalne“ ma podstawowe znaczenie dla ekspertyz sądowych. W polskiej literaturze przeważa pogląd, że są to wiadomości przekraczające zasób wiedzy i doświadczenia życiowego przeciętnego człowieka. Praktyka sądowa (w odniesieniu do wypadków drogowych i dokumentów) wykazuje, że organy wymiaru sprawiedliwości zbyt często powołują biegłych, co oznacza, że określone zagadnienia niepotrzebnie kwalifikują jako wymagające wiadomości specjalnych. W referacie przedstawiono wyniki badań potwierdzające taką ocenę. Praktyka taka prowadzi do obciążenia ekspertów zbędną pracą i przedłuża postępowanie dowodowe.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195