Specialių žinių panaudojimas tardytojo darbe

Ryńardas Burda, Stanislovas Liutkevičius

Santrauka


Šiame straipsnyje mes nagrinėjame kai kurias aktualias tardytojų ir kitų tyrėjų, tiriančių ekonominius nusikaltimus, kvalifikacijos problemas. Viena iš pagrindinių darbuotojų kvalifikacijos problemų yra specialios žinios bei jų panaudojimas tiriant ekonominius nusikaltimus.
Sunku pervertinti specialių ekonomikos žinių svarbą tiriant ekonominius nusikaltimus. Minėtos specialios žinios gali būti realizuotos įvairiais būdais: atliekant patikrinimą, reviziją, ekonominę ekspertizę.
Straipsnyje keliamas ir kitas opus tyrėjams klausimas – ar turėtų tyrėjas, tiriantis ekonominius nusikaltimus, turėti specialių ekonomikos žinių, kiek ir kokių?
Autoriai mano, kad tyrėjas, tiriantis ekonominius nusikaltimus, turi turėti specialių ekonomikos žinių.
Straipsnyje pateiktos diagramos ir lentelės rodo Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tardytojų išsilavinimo, darbo stažo, kitus svarbius, su ekonominių nusikaltimų tyrimu susijusius darbo rodiklius.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195