Mažasis seimas – ryškus epizodas Lietuvos parlamentarizmo raidoje

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Mažasis seimas Lietuvos Steigiamojo Seimo buvo įsteigtas 1920 m. spalio 22 d., kai valstybei dėl prasidėjusios lenkų agresijos iškilo reali grėsmė.
Straipsnyje aptariamos istorinės ir teisinės prielaidos šiai institucijai atsirasti, analizuojami Mažojo seimo sudarymo įstatymo nuostatai, pabrėžiant, jog jis buvo įsteigtas tik tai vienai dėl karo padarytai Steigiamojo Seimo pertraukai, kai iškilusio kraštui pavojaus akivaizdoje reikėjo geriau koordinuoti valdžios institucijų darbą, rodyti didesnį lankstumą ir veiklumą darbe.
Įstatymas delegavo Mažajam seimui, sudarytam laikantis frakcinės Steigiamojo Seimo proporcijos, beveik visą savo kompetenciją, išskyrus tik jam vienam priklausančias steigiamąsias galias nustatyti valstybės pagrindus, taip pat teisę ratifikuoti tarptautines sutartis.
Straipsnyje apžvelgiama beveik tris mėnesius (iki 1921 m. sausio 17 d.) trukusi Mažojo seimo veikla. Per šį laikotarpį įvyko 45 jo posėdžiai, apsvarstytas 51 įstatymo projektas, iš kurių 25 buvo priimti. Svarstyta viena interpeliacija, klausyti ministrų atsakymai į Steigiamojo Seimo narių pateiktus paklausimus.
Mažojo seimo įsteigimas ir veikla, sudarant palankesnes sąlygas autoritetingiausiems visuomenės nariams įsitraukti į tiesioginę veiklą, sutelkiant krašto pajėgas kovai su agresoriumi, nesutrikdė Steigiamojo Seimo, pagrindinę laiko dalį, kol buvo rengiami valstybės pagrindiniai įstatymai, skyrusio einamajai parlamentinei veiklai, darbo ritmo.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195