Baudžiamosios teisinės kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonės kitų valstybių įstatymuose

Aurelijus Gutauskas

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamos įvairių valstybių baudžiamosios teisinės kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonės. Pateikiama baudžiamųjų įstatymų bei kitų norminių aktų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, analizė, jų taikymo organizuotiems nusikaltėliams problemos. Daugiausia dėmesio skiriama valstybėms, turinčioms gilias kovos su organizuotu nusikalstamumu tradicijas – Italijai bei JAV. Būtent šios dvi valstybės turi daugiausia įvairių baudžiamųjų teisinių priemonių, kuriomis galima daryti įtaką organizuotam nusikalstamumui. Straipsnyje taip pat analizuojamos ir kitų skirtingų teisinių sistemų pasaulio valstybių – Vokietijos, Austrijos, Australijos, Rusijos, Baltarusijos, Japonijos, Latvijos baudžiamosios teisinės priemonės bei jų veiksmingumas užkertant kelią organizuotam nusikalstamumui. Visų be išimties valstybių patirtis šioje srityje yra labai svarbi, tačiau jos negalima kopijuoti ir mechaniškai perkelti į vienos ar kitos valstybės baudžiamuosius įstatymus ar kitus norminius aktus, nes organizuotas nusikalstamumas, kaip specifinis socialinis reiškinys, visose valstybėse yra skirtingas, reiškiasi pačiomis įvairiausiomis formomis, turi skirtingą struktūrą, skirtingas veiklos sferas, kurias nulemia konkrečios valstybės socialinės, ekonominės, politinės ir kitos sąlygos. Todėl straipsnyje norima parodyti, kaip atskiros valstybės bando užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, kokių imasi teisinių priemonių bei ieško metodų šiam socialiniam fenomenui pristabdyti. Straipsnio pabaigoje apžvelgiamos tarptautinės organizacijos ir jų vaidmuo kovojant su organizuotu nusikalstamumu.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195