Teismo ir teisėjų nepriklausomumo, savarankiškumo ir savivaldos realizavimo problemos

Virgilijus Valančius

Santrauka


Teisinės sistemos reforma Lietuvoje – teisės mokslininkų ir praktinį darbą dirbančių teisininkų dėmesio centre. Referendumu priėmus Konstituciją, Lietuvos Respublikos Seimas Teisinės sistemos reformos metmenyse (toliau tekste – Metmenys) numatė kryptis, gaires, kurios, manoma, turėtų vesti link optimalaus teisinės valstybės sistemos modelio.
Tiek pirmojoje (1993 m. gruodžio 14 d.), tiek antrojoje (1998 m. birželio 28 d.) Metmenų redakcijose pabrėžiama teismo nepriklausomumo svarba. Įžvelgiamas įstatymo leidėjo siekis, kad teismas demokratinėje valstybėje būtų savarankiška institucija, nepriklausoma nuo įstatymo leidžiamosios ir vykdomosios valdžių įtakos. Metmenyse pabrėžta, kad būtina plėtoti demokratiją teisminės valdžios veikloje.
Ar teismų sistemos reforma, tiksliau jos norminės dalies kūrimas, sudaro sąlygas įtvirtinti teismo nepriklausomumą bei savarankiškumą? Koks sąvokos ,,teisėjo nepriklausomumas” turinys ir apskritai ką ji reiškia? Gal tai tiesiog teisinė fikcija arba abstrakcija, kuri gali būti įvairiai suvokiama ir interpretuojama? Pagaliau, gal tai tik teisės doktrinai patraukli sąvoka, kurios negalima pritaikyti praktiškai?
Pastebime, kad teismo ir teisėjo nepriklausomumas, nors yra tapęs universalus, tačiau labai trapus ir praktikoje neretai pažeidžiamas principas. Teismo ir teisėjo nepriklausomumo kai kuriuos aspektus norėtume aptarti kartu gvildendami teismo teisę savarankiškai, kitų valstybės valdžių nevaržomam tvarkytis ir kartu prisiimti visišką atsakomybę už efektyvų teismų sistemos (norisi vengti žodžio ,,valdžios”) funkcionavimą. Straipsnyje pateikiama keletas sąvokų, dėl kurių, žinoma, galima būtų diskutuoti.
Apie teismų savivaldą Lietuvoje kalbama kol kas nedrąsiai. Galėjimas laisvai disponuoti tiesiogiai iš biudžeto skiriamais asignavimais yra pirmas žingsnis teismo savarankiškumo link. Kita vertus, esame įsitikinę, kad teismo ir teisėjo nepriklausomumas tol nebus visavertis, kol teismų organizacinė veikla nebus patikėta jiems patiems. Bandysime atskleisti, ką reiškia teismų savivalda ir pagrįsti teiginį, kad teismo nepriklausomumą garantuoja veiksmingai funkcionuojanti, demokratiniu būdu suformuota teismų savivaldos ir savireguliacijos sistema.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195