Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo problema

Juozas Vasiliauskas, Antanas Rudzinskas

Santrauka


Pagal galiojančius teisės aktus žalos atlyginimas nukentėjusiajam nuo nusikalstamos veikos tiesiogiai priklauso nuo teisėtvarkos pareigūnų veiksmų. Tik jiems nustačius ir suradus nusikaltimą padariusį ar už jo veiksmus materialiai atsakingą asmenį, nukentėjusysis jau gali pradėti tikėtis, kad patirta žala bus kompensuota. Tačiau faktinės žalos atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo parengtinio tyrimo pareigūnų darbo rezultatų, o vėliau – nuo teisėjo ir teismo antstolių veiksmų efektyvumo. Žalos atlyginimo klausimas aktualus tiems nukentėjusiesiems, kurių baudžiamosiose bylose nenustatytas žalą padaręs asmuo.
Šiame straipsnyje autoriai bando pagrįsti valstybės pareigą kompensuoti nukentėjusiems asmenims nusikalstama veika padarytą žalą. Šio straipsnio tyrimo objektas – valstybės funkcijos ir jos vaidmuo gyventojams, istoriniai aspektai, šiuolaikinis vertinimas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195