Konstitucinis Teismas valstybės valdžios organų sistemoje

Juozas Žilys

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso problemos ir siekiama atskleisti vieną pagrindinių konstitucinės teisės mokslo aktualijų – kokia yra Konstitucinio Teismo vieta valstybės valdžios organų sistemoje.
Nagrinėjant šią problemą, ypač daug dėmesio skiriama kitų Europos valstybių konstitucinių teismų konstitucinio statuso analizei. Lyginamasis teisinis metodas sudaro prielaidas įvertinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vietą valstybės valdžios organizacijoje, apibūdinti santykius su kitais centriniais valstybės organais.
Atkreipiamas dėmesys į tuos Konstitucinio Teismo bruožus, kurie leidžia vertinti jį kaip specialios kompetencijos valstybės valdžios organą. Tačiau ypač pabrėžiami tie Konstitucinio Teismo teisinio statuso bruožai, kurie sudaro prielaidas tvirtinti, kad Konstitucinis Teismas priskirtinas teisminei valdžiai.
Autoriui nepriimtina ta nuomonė, kad konstituciniai teismai turi ketvirtosios valdžios bruožų. Taip pat abejojama tuo, jog parlamentai įstatymų leidimo funkcija dalijasi su konstituciniais teismais. Formuluojama išvada, kad Konstitucinis Teismas yra teisminė institucija, kuri įgyvendina iš Konstitucijos apsaugos aktualijų kylančią konstitucinę jurisdikciją.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195