Diplomatinės atstovybės patalpų neliečiamybė ir jos užtikrinimo praktiniai aspektai

Audrius Paksas

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamas vieno iš svarbiausių diplomatinių imunitetų – diplomatinės atstovybės patalpų neliečiamybės – turinys bei su tuo susiję praktiniai šio imuniteto užtikrinimo aspektai. Nagrinėjamos tarptautinėje teisėje įtvirtintos priimančios valstybės pareigos tinkamai užtikrinti šį imunitetą bei kai kurie šių pareigų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje aspektai. Straipsnyje siekiama pabrėžti absoliutų (t.y. be išimčių) šio imuniteto pobūdį, kartu analizuojant ligšiolinę skirtingą valstybių praktiką tais atvejais, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių priimanti valstybė bent formaliai pažeidė užsienio diplomatinės atstovybės patalpų neliečiamybę. Analizuojant tokią valstybių praktiką, mėginama išsiaiškinti, ar galiojanti tarptautinė teisė nustato kokias nors minėto absoliutumo ribas, siekiant apginti priimančios valstybės, jos gyventojų interesus, kai atstovybės patalpos yra naudojamos neteisėtais tikslais, taip pat išsiaiškinti, kokie gali būti tie interesai, kurie galėtų suteikti tam tikrą legitimiškumą nagrinėjamą diplomatinį imunitetą pažeidžiantiems valstybės veiksmams.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195