Kai kurie administracinio proceso mokslinio tyrimo metodologiniai aspektai

Dainius Žilinskas

Santrauka


Teisinės sistemos reforma po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje vyksta jau dešimtmetį. Šioje srityje yra atliktas nemažas darbas, tačiau daugiausia darbo įdėta reformuojant pagrindines teisines institucijas. Savos teisės sistemos kūrimo tempai kol kas aiškiai per lėti. Lietuvoje šiandien galioja seni daugelio teisės šakų kodeksai, kuriuose, dinamiškai keičiantis socialinei–ekonominei, taip pat politinei padėčiai, gausiai daromi pakeitimai ir papildymai. Dažnas įstatymų keitimas sukelia problemų teismams ir kitiems teisės taikytojams. Toks įstatymų nepastovumas skatina visuomenės nepagarbą jiems, tai yra iš esmės nulemia teisinio nihilizmo atsiradimą. Atskirų kodeksų projektai jau yra parengti ar baigiami rengti, tačiau kol kas nepriimti Seimo ir negalioja. Ne išimtis ir administracinis procesas. Jo teisinė bazė jau pradėta kurti, tačiau susiduriama su metodologinėmis šio reiškinio suvokimo problemomis, o tai savo ruožtu užprogramuoja nesklandumus tiek kuriant teisės normas, tiek jas taikant.
Straipsnyje nagrinėjamos administracinio proceso sampratos mokslinio tyrimo metodologinės problemos, pagrindinės administracinio proceso koncepcijos ir administracinį procesą reglamentuojantys teisės aktai. Pateikiamos kai kurių autorių nuomonės apie administracinį procesą. Nagrinėjamos administracinio proceso reguliavimo sferos platumo ir jo santykio su administracine teise problemos. Išdėstomas autoriaus požiūris į administracinio proceso sisteminimo galimybes, aptariamos Administracinio proceso kodekso sukūrimo prielaidos.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195