Baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveika

Artūras Panomariovas, Tomas Rudzkis

Santrauka


Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę bei 1992 m. priėmus Operatyvinės veiklos įstatymą *1+, ilgus dešimtmečius tik slaptomis instrukcijomis reglamentuota operatyvinė veikla pagaliau įgavo teisinį pagrindą (buvo ,,legalizuota“). Išplėtus teisinę viešųjų operatyvinių priemonių, skirtų rengiamam, daromam ar padarytam nusikaltimui užfiksuoti, sistemą, baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos sąveika ir iš šios sąveikos kylančios problemos tapo ypač aktualios. Šiame straipsnyje analizuojama baudžiamojo proceso (parengtinio tyrimo) ir operatyvinės veiklos sąveika bei iš jos kylančios problemos. Straipsnyje autoriai ne tik nagrinėja operatyvinės ir baudžiamojo proceso (parengtinio tyrimo) veiklos objektų santykį, operatyviniais veiksmais surinktos informacijos panaudojimo baudžiamajame procese ribas, bet ir siūlo galimus baudžiamojo proceso (parengtinio tyrimo) atribojimo nuo operatyvinės veiklos būdus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195