Procesinės sprendimo įvykdymo garantijos iki teismo sprendimo paskelbimo

Gediminas Baublys

Santrauka


Civilinio proceso tikslas yra ne tik užtikrinti teisingą ir greitą civilinių bylų nagrinėjimą teisme, bet ir visose civilinio proceso stadijose sukurti sąlygas, būtinas būsimajam teismo sprendimui įvykdyti, ir taip atkurti pažeistą teisę. Šio straipsnio tikslas – teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių sampratos, reikšmės, minėtų priemonių santykio su teismo sprendimu bei proceso šalių teisėmis tyrimas. Darbe nagrinėjama teismo (teisėjo) teisė užtikrinti būsimojo teismo sprendimo įvykdymą bei šios teisės reikšmė civiliniame procese. Darbe taikomi šie metodai: 1. lyginamasis – koncepcijų bei teisės teoretikų nuostatų lyginimas, 2. tiriamasis – teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių esmės, požymių tyrimas, 3. teisinis – galiojančių įstatymų normų tinkamumo dabartiniams visuomeniniams santykiams reguliuoti analizė, 4. praktinis – teisminės praktikos, susijusios su teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių taikymu, nagrinėjimas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195