Prokuratūros ir policijos pareigūnų drausminės atsakomybės aspektai

Rasa Macijauskienė

Santrauka


Valstybė, patikėdama pareigūnams vykdyti itin svarbias funkcijas, suteikia jiems ir gana didelių įgaliojimų, bet kartu kelia ir didesnius reikalavimus. Valstybės valdymo aparato sudėtingumas lemia jo reguliavimo savitumą. Tačiau, jeigu pareigūnus lygintume su įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojais, turėtume žinoti, kad tiek pareigūnų, tiek įmonių darbuotojų pareiga paklusti nustatytai darbo tvarkai ir elgesio normoms ir jeigu ši tvarka ar normos vienaip ar kitaip pažeidžiamos, taikoma drausminė atsakomybė.
Šiame straipsnyje mes ir aptarsime prokuratūros ir policijos pareigūnų1 drausminės atsakomybės ypatumus ir jos taikymo specifiką.
Ši problema praktiniu požiūriu ištirta nepakankamai, o ypač prokuratūros, policijos bei vidaus tarnybos pareigūnams taikomų nuobaudų ir drausminių nuobaudų, numatytų darbo įstatymuose, skirtumai.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195