Kriminalistikos mokslo raida Lenkijoje

Hendryk Malevski

Santrauka


Straipsnyje autorius bando apžvelgti kriminalistikos mokslo kūrimosi ir raidos problemas Lenkijoje. XX a. pradžioje Lenkijai atgavus nepriklausomybę, pradėtos kurti įvairios, tarp jų ir kriminalistinės ekspertizės, institucijų struktūros, kurios sudarė materialias prielaidas kriminalistikos mokslo plėtrai. Nors tarpukario metais Lenkijoje nebuvo specializuotų kriminalistikos mokslo įstaigų, bet praktinis kriminalistikos metodų ir priemonių panaudojimo lygis buvo gana išplėtotas. Tuo laikotarpiu buvo leidžiama nemažai kriminalistikos metodinės literatūros, atskirais klausimais buvo išleista ir monografijų.
Pokario metais Lenkijos kriminalistikos mokslui ir praktikai turėjo įtakos Tarybų Sąjunga. Bet pamažu pradėjo kurtis savi kriminalistikos mokslo centrai, kurie plėtojo ir tarpukario Lenkijos, ir Vakarų mokslininkų idėjas. Pasikeitus santvarkai Lenkijoje, demokratinės permainos palietė ir kriminalistikos mokslą, kuris pradėjo sparčiai vystytis. Kartu kokybinių pokyčių buvo pastebima ir praktinėje veikloje. Nuomonių įvairovė padeda plėtoti kriminalistikos mokslą. Tai rodo ir autoriaus paminėti paskutinių metų leidiniai.
Panaši istorinė praeitis, vienodi Lietuvos ir Lenkijos siekiai, panaši socialinė padėtis, panašios nusikalstamumo raidos tendencijos sudaro palankias sąlygas stiprinti ir skatinti bendradarbiavimą plėtojant ir taikant praktinėje veikloje kriminalistikos mokslą.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195