Stochastinė dominantė kaip pagalbinė priemonė tinkamiausiai draudimo įmokų metodikai nustatyti

Bogdan Ciupek

Santrauka


W pracy zaproponowano metodę wspomagania procesu podejmowania decyzji przy ustalaniu optymalnych kombinacji stóp składek ubezpieczeniowych przez zakład ubezpieczeń prowadzący swą działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.
Taryfy składek ubezpieczeniowych są budowane na podstawie historycznych danych o szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń. Dodatkowo do tych taryf stanowiących załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia dołączane są tabele zwyżek i zniżek dla poszczególnych indywidualnych ryzyk. Na podstawie tych dokumentów ustala się wysokość składki dla każdego ubezpieczanego ryzyka.
W pracy proponuje się metodę pozwalającą na ustalenie optymalnej kombinacji stóp składek brutto dla dowolnej liczby rodzajów ubezpieczeń, która to kombinacja będzie podstawą budowy szczegółowych taryf składek dla danych rodzajów ubezpieczeń. Taryfy te będą zawierały stopy składek optymalne z punktu widzenia decydenta o określonych preferencjach i celach. Celem takim dla zakładu ubezpieczeń może być uzyskanie odpowiedniej struktury portfela ubezpieczeń, pozwalającej realizować założony plan rozwoju zakładu ubezpieczeń.
Metoda została zilustrowana prostym przykładem liczbowym.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195