Draudimo sutartis anglosaksų teisėje

Dariusz Fuchs

Santrauka


Dla właściwego rozwoju rynków ubezpieczeniowych państw Europy Srodkowej niezbędne jesat poznanie instytucji prawa ubezpieczeniowego i praktyki orzeczniczej ukształtowanej w ciągu kilkuset lat w systemie Common Law. Wobec powszechnej percepcji tych rozwiązań na świecie powinno posłużyć się wynikami takiej analizy, formułując wnioski de lege ferenda, szczególnie w kontekście integracji z Unią Europejską *1, s. 39+. Dodatkowo należy podkreślić znaczenie tradycji prawa i praktyki anglosaskiej dla ukształtowania się wspólnych zasad nadzoru ubezpieczeniowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tzw. nadzór alpejski), a co szczególnie istotne dla planowanych zmian legislacyjnych w umowie ubezpieczenia w prawie polskim, w projektach prawa wtórnego Unii Europejskiej wykorzystano dorobek doktryny anglosaskiej. Zarówno powyżej podkreślone znaczenie dla procesów integracyjnych państw stowarzyszonych z Unią Europejską, jak i z powodu istotnych zmian w strukturze rynku ubezpieczeniowego ze względu na obecność ubezpieczycieli zagranicznych, często posiadających swą główną siedzibę w państwie systemu Common Law, takie cechy charakterystyczne jak wzajemność oraz zasada najwyższego zaufania będą stanowić istotną pomoc dla wzajemnych kontaktów oraz układania stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy ubezpieczenia lub np. reasekuracji międzynarodowej. Takiej prezentacji w ograniczonym zakresie powinien służyć prezentowany tekst.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195