Kovos su organizuotu nusikalstamumu teisinės priemonės Vokietijoje

Siegfried Lammich

Santrauka


Darbe autorius aptaria Vokietijoje taikomas kovos su organizuotu nusikalstamumu teisines priemones. Aprašomi po 1990 m., kai ypač paaštrėjo organizuoto nusikalstamumo problema, priimti įstatymai. Autorius aptaria ir slaptųjų operatyvinių darbuotojų panaudojimo galimybes bei šio proceso teisinį reguliavimą. Nagrinėjamos baudžiamosios atsakomybės už organizuoto nusikalstamumo struktūrų padarytus nusikaltimus problemos. Taip pat atkreipiamas dėmesys į galimybę Vokietijos teisinėje praktikoje panaudoti patikėtinius asmenis, aptariama jų gautų duomenų įrodomoji reikšmė.
Aktuali Vokietijos teisinėje literatūroje nagrinėjama problema – policijos inicijuota nusikaltimo provokacija ir jos teisinis vertinimas. Autorius analizuoja, kuo provokacija skiriasi nuo kurstymo padaryti nusikaltimą.
Dar viena aktuali Vokietijos teisėsaugos problema – tai nusikalstamu būdu gauto turto atėmimas iš nusikaltėlių. Analizuojamos teisinės tokio veiksmo priemonės bei jų taikymo galimybės. Viena iš tokių priemonių – turto konfiskacija.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195