Baudžiamoji politika Lietuvoje po 1990 m. ir jos tendencijos

Vytautas Piesliakas

Santrauka


Darbe pateikiama bendroji baudžiamosios politikos samprata. Baudžiamosios politikos problemos nagrinėjamos dviem aspektais: baudžiamoji politika leidžiant įstatymus ir praktinė baudžiamoji politika.
Nagrinėjami baudžiamųjų įstatymų pakeitimai nuo 1990 m. iki šių dienų. Vertinama atskirų įstatymų pakeitimų įtaka baudžiamajai politikai. Daromos išvados dėl baudžiamosios politikos tendencijų.
Darbe analizuojama, kokią įtaką įstatymų pakeitimai turi praktinei baudžiamajai politikai. Lentelėse pateikiami nuteistųjų skaičiaus kitimo, atskirų bausmių taikymo Lietuvoje statistikos duomenys, jie lyginami su kitų Europos valstybių duomenimis. Pateikiamos išvados dėl praktinės politikos raidos tendencijų.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195