Keletas Konstitucinio Teismo, vieno iš konstitucinės doktrinos kūrėjų, veiklos aspektų

Egidijus Jarašiūnas

Santrauka


Konstitucinis Teismas – ypatingas doktrinos kūrėjas. Pažymėtina, kad, įtvirtinant Lietuvos konstitucinėje sistemoje konstitucinės justicijos institutą, buvo vadovaujamasi konstitucinėje teisėje žinomomis doktrinomis, prieškario mokslinės minties paveldu. Taigi pačios institucijos atsiradimas pažymėtas doktrinos ženklu.
Konstitucinis Teismas – valstybės institucija, sprendžianti ginčus dėl teisės aktų konstitucingumo. Konstitucinio Teismo sprendimai – teisinė praktika, atskleidžianti Konstitucijoje įkūnytas teisines idėjas, vertybes. Konstitucinio Teismo nutarimuose gausu doktrinos elementų. Doktrina parodo Teismo vertybinę orientaciją, mąstymo eigą. Teismo vertinimai – tai mokslinio pobūdžio vertinimai. Žinoma, Konstitucinio Teismo tyrimų temas lemia subjektų, turinčių teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašymai.
Konstitucinio Teismo keliamų teisės idėjų įtaka teisinei praktikai, teisės mokslui, visuomenės teisinei sąmonei akivaizdi. Atrodytų, jau galima kalbėti apie Teismo formuluojamų idėjų, teorijų, koncepcijų sistemą. Tai ir būtų Teismo kuriama doktrina.
Straipsnyje, nesiekiant pateikti Konstitucinio Teismo plėtojamos doktrinos įvertinimo, bandoma panagrinėti, kaip plėtojamos atskiros teisinės koncepcijos: pagrindinių teisių ir laisvių, valdžių padalijimo, teisinės valstybės, kaip Teismas sprendimas po sprendimo išryškina vis naujus šių idėjų aspektus.
Konstitucinio Teismo, kaip konstitucinės doktrinos kūrėjo, veiklos analizė leidžia teigti, kad Konstitucinis Teismas pirmenybę teikia konstitucinės teisės klasikinei mokyklai būdingiems teisiniams metodams. Tiesa, kai kuriuose sprendimuose teisinė argumentacija sustiprinta kitų socialinių mokslų žiniomis. Kol kas šių atsitiktinių atvejų nedrįstume laikyti ryškėjančia tendencija.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195