Pagrindinės recidyvinio nusikalstamumo prevencijos kryptys Lietuvoje

Gitana Jurgelaitienė

Santrauka


Per pastaruosius vienuolika metų vis ryškėjant neigiamoms nusikalstamumo tendencijoms Lietuvoje, itin aktuali tampa recidyvinio nusikalstamumo prevencijos problema. Straipsnyje nušviečiama pagrindinių recidyvinio nusikalstamumo prevencijos krypčių problematika Lietuvoje.
Objektyviai įvertinus ekonominius, demografinius, teisinius, kultūrinius, politinius ir socialinius veiksnius, turinčius įtakos recidyviniam nusikalstamumui, išanalizavus nusikaltimų prevencijos ir kriminalinės justicijos kriminologinių tyrimų išvadas, ryškėja ir šio teisinio-socialinio reiškinio prevencijos strategijos kryptys.
Šiandieną, kalbant apie pagrindines recidyvinio nusikalstamumo prevencijos kryptis Lietuvoje, labai svarbu, kad imtų veikti darnus trijų grandžių mechanizmas. Pirmiausia būtina pertvarkyti baudžiamąją ir bausmių vykdymo politiką. Vienas iš svarbiausių jos principų turėtų būti sukurti recidyvinio nusikalstamumo ir jį lemiančių veiksnių nacionalinės prevencijos sistemą. Antra – pertvarkyti kalėjimus ir kitas pataisos įstaigas, kiek galima atsižvelgiant į tarptautinius bausmių vykdymo ir elgesio su nuteistaisiais standartus. Trečia – sukurti teistų asmenų socialinės adaptacijos (reabilitacijos) sistemą ir užtikrinti tolesnę jų priežiūrą nustatant teisių ir pareigų progresyvinę sistemą.
Kartu įgyvendinant šias tris pagrindines recidyvinio nusikalstamumo prevencijos kryptis, esant pagrįstai jų teisinei reglamentacijai, galima bent iš dalies išvengti neigiamų šio reiškinio padarinių visuomenės raidai.
Tyrimo problema yra recidyvinio nusikalstamumo Lietuvoje prevencijos galimybės. Vis ryškėjant neigiamoms nusikalstamumo tendencijoms ir prognozuojant jo perspektyvas, itin aktuali tampa recidyvinio nusikalstamumo prevencijos problema.
Tyrimo tikslas yra nustatyti bei objektyviai įvertinti recidyvinio nusikalstamumo kokybinius ir kiekybinius pokyčius, kuriems įtakos turi ekonominiai, demografiniai, teisiniai, kultūriniai, politiniai bei socialiniai veiksniai, bei remiantis šiais vertinimais nustatyti strategines recidyvinio nusikalstamumo prevencijos kryptis.
Tyrimo objektas yra recidyvinis nusikalstamumas kaip teisinis-socialinis reiškinys Lietuvoje ir jo prevencijos pagrindinės kryptys.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195