Prevencinio darbo tobulinimo Rusijos vidaus reikalų sistemoje pagrindinės kryptys

V. Malkov

Santrauka


Nusikaltimų prevencija Rusijoje daugiausia rūpinasi vidaus reikalų sistemos institucijos. Tam jos turi pakankamas juridines ir faktines sąlygas. Prevencinė veikla remiasi teisėtumo, socialinio tei-singumo, humanizmo, kompleksiškumo, individualaus požiūrio ir kt. principais.
Vidaus reikalų sistemos institucijų prevencinės veiklos tobulinimo kryptys yra bendroji, indi-vidualioji ir viktimologinė profilaktika; prevencinių galimybių, susijusių su baudžiamąja procesine, baudžiamąja vykdomąja ir administracine baze plėtimas; bendradarbiavimo su visuomene, poli-tinėmis partijomis ir judėjimais, religinėmis konfesijomis ir žiniasklaida plėtojimas, žmogiškosios bei mokslinės, organizacinės, metodinės, informacinės bei materialinės bazės gerinimas.
Prevencinė veikla – tai viena iš prioritetinių kovos su nusikalstamumu krypčių. Šios srities tobulinimas – tai ypač svarbus veiksnys siekiant mažinti nusikalstamumą Rusijoje bei įgyvendinti užsibrėžtus socialinius ir ekonominius uždavinius.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195