Nusikaltimai ir spauda Lietuvos visuomenėje

Aleksandras Dobryninas

Santrauka


Kriminalinės temos, jų plėtojimas žiniasklaidoje yra rimta politinė ir socialinė problema, turinti įtakos tiek esamai kriminogeninei padėčiai, tiek tam, kaip vykdomą baudžiamąją politiką supranta visuomenė. Straipsnyje analizuojama kriminalinio pobūdžio publikacijų Lietuvos spaudoje dinamika bei struktūra, leidinių ideologija, įvairių socialinių grupių reakcija į minėtą informaciją. Keliamas susirūpinimas, kad visuomenė netapačiai, arba net ir iškreiptai yra informuojama apie kriminogeninę padėtį šalyje. Teigiama, kad toks visuomenės informavimas gali pasunkinti demokratinės nusikaltimų kontrolės politikos formavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195