Bausmė: viešoji nuomonė ir baudžiamasis teisingumas

Helmut Kury, Theodore Ferdinand

Santrauka


Devintajame dešimtmetyje Vakarų šalių baudžiamoji teisė nuolat griežtėjo. Vokietijoje bausmės taip pat griežtėja. Tai daryti skatina didėjantis nusikalstamumas. Jo ištakos – imigrantų srautai, prisitaikymo prie skirtingų tradicijų sunkumai ir blogėjančios socialinės bei ekonominės sąlygos. Autoriai analizuoja baudžiamosios teisės skirtumus Rytų ir Vakarų Vokietijoje po susivienijimo. Nepaisant to, kad Rytų Vokietijoje buvo padaroma mažiau nusikaltimų, Rytų vokiečiai gyveno komunistinėje sistemoje. Jai būdingas bausmių griežtumas. Rytų vokiečių gyvenimo sąlygos buvo ir yra ypač sunkios ir jie pritaria griežtesnėms bausmėms nei vakariečiai. Vakarų Vokietijoje staigus nusikalstamumo augimas nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios susijęs su atsikėlusiais imigrantais, o kalinamųjų skaičius atspindi bausmių skyrimo sistemą. Nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios Vakarų Vokietijoje (jei neminėsime užsieniečių) nusikalstamumas nors ir didelis, bet pastovus.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195