Autorystės ekspertizės raida ir perspektyvos šiandieninėje Lietuvoje

Anelė Žalkauskienė, Valerijonas Žalkauskas

Santrauka


Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiama autorystės (lingvistinės) ekspertizės raida Lietuvoje. Tai kriminalistinio lietuvių rašto kalbos tyrimo mokslinių ir metodinių pagrindų sukūrimo istorija bei ekspertinės praktikos apžvalga.
Antroje dalyje kalbama apie šios ekspertizės naujoves, susijusias su kompiuterinės įrangos taikymu tekstams spausdinti. Daromos išvados, kad: 1) taikant šią įrangą, autorystės ekspertizės objektais gali būti ir kompiuteriniai tekstai, t.y. tekstai, esantys kompiuterio laikmenoje, ir jau išspausdinti tekstai ir 2) autorystės ekspertizės metodais galima nustatyti teksto autorių nepaisant naudotų rašybos taisymo priemonių. Aptariami lyginamosios medžiagos parengimo ypatumai tiriant tokius tekstus.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195