Teisėsaugos institucijos ir organizuoto nusikalstamumo struktūros. Galimybių nesuderinamumo problema

Anrijs Kavalieris

Santrauka


Pranešime teigiama, kad teisėsaugos institucijų veiklos efektyvumas ir su juo susijusi žmonių gyvybės, sveikatos ir jų teisėtų interesų apsauga vienodai priklauso tiek nuo mokslinių, technologinių sąlygų, darbuotojų pasirengimo bei profesinių įgūdžių, tiek ir nuo jų veiklą grindžiančių įstatymų.
Teisėsaugos institucijos turi kovoti su dabartine kriminaline padėtimi. Autorius svarsto, kokiomis sąlygomis teisinės normos gali būti taikomos ir ar jos iš tiesų padeda atskleisti, apkaltinti ir nuteisti nusikaltėlius.
Nusikalstamumo lygis priklauso ne nuo ekonominių valstybės galimybių (pvz., įrangos tiekimas ir kvalifikacijos įsigijimas), o nuo teisės aktų.
Autoriaus teigimu, geri teisės aktai padėjo sėkmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu JAV, Italijoje ir Vokietijoje.
Pranešime taip pat nagrinėjami nusikalstamumo požymiai ir ištakos. Nurodomi kai kurių teisės aktų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu ir įsigaliojusių per vadinamąjį “iki mafijinį” laikotarpį, trūkumai.
Autorius pabrėžia, kad be tam tikrų Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų ir naujų įrodymų rinkimo priemonių nusikalstamumo nepavyks sumažinti.
Baudžiamojoje dalyje autorius glaustai aprašo veiksmingos kovos su organizuotu nusikalstamumu priemones:
1) parodymus duodančių asmenų saugumą užtikrinančios teisinės normos;
2) iš dalies arba visiškai išteisinti nuteistus asmenis, kurie duoda parodymus, padedančius demaskuoti sunkius nusikaltimus padariusius asmenis;
3) teisės normos, leidžiančios asmeniui užmegzti ryšį su organizuotos nusikalstamos grupuotės nariu arba paprašyti to nario būti liudininku ir bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis;
4) teisės aktai, padedantys reguliuoti kompanijų, organizacijų ir firmų, paveiktų reketo, ne-teisėtą veiklą tam, kad būtų galima areštuoti jų turtą ir sustabdyti veiklą.
Be to, autorius mini “sutikimą prisipažinti kaltu”. Šis reiškinys buvo labai veiksmingas JAV: 80 proc. visų iškeltų bylų išvengė sunkaus ir ilgo teismo proceso.
Šiame pranešime nepateikiamas kovos su organizuotu nusikalstamumu metodas, tačiau jame pabrėžiama būtinybė išsamiai aptarti iškilusias problemas.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195