Policijos organizacijos ir veiklos principai

Samuelis Kuklianskis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami autoriaus suformuluoti policijos organizacijos ir veiklos principai: teisėtumas, centralizacijos ir decentralizacijos koordinavimas, humaniškumas, visuomenės dalyvavimas policijos veikloje, mobilumas, intensyvumas, atsakomybės už padarytus nusikaltimus bei viešosios tvarkos pažeidimus neišvengiamumas, strategijos ir taktikos suderinamumas, mokslo ir technikos diegimas, dinamiškumas ir kontrolė.
Be to, straipsnyje glaustai pateikiami policijos tikslai, kadangi jie tiesiogiai susiję su policijos organizacijos ir veiklos principais.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195