Nacionalinis administracinės teisės ir administracinio proceso sistemos kūrimas ir derinimas su Europos teise

Janis Načisčionis

Santrauka


Nauja, Latvijos interesus atitinkanti teisinė sistema pradėta kurti 1990 m. gegužės 4 d.
Vyriausybė pradėjo derinti Administracinio proceso įstatymą, Civilinio proceso, Baudžiamąjį, Baudžiamojo proceso ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksus bei visą teisinę sistemą su Europos standartais. Administracinio proceso kodekso projektas pateiktas svarstyti visuomenei. Laikomasi šių principų: lygybės prieš įstatymą principas reiškia, kad administracinės institucijos turi įdėmiai ir teisingai tirti kiekvieną bylą. Svarbu, kad administracinė valdžia informuotų visuomenę apie reikšmingus jai sprendimus (pasitikėjimo arba konfidencialumo principas).
Administracinio proceso principai labai svarbūs nustatant teisines normas ir jas įgyvendinant.
Valstybės valdymas – ne tik administracinės valdžios institucijų santykiai, bet ir atskiros administracinės institucijos ir su administraciniu aktu susijusio asmens santykiai. Pažymėtina, kad Administracinio proceso įstatymo projektas parengtas kaip procesinių normų, taikytinų nagrinėjant administracines bylas, rinkinys. Šis projektas įpareigoja administracinę valdžią tarnauti žmonių interesams ir nustatyti privačių bei viešųjų interesų proporciją.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195