Bausmės ir jų skyrimas Lietuvos baudžiamojo kodekso projekte – Vokietijos teisininkų analizė

Jörg Kinzig

Santrauka


Palyginus galiojančius Vokietijos įstatymus su lietuviškuoju reformos projektu, galima teigti, kad pastarajame kaltė nėra griežtai apibrėžta. Dėl to galima konfrontacija įvairiais baudžiamosios teisės lygiais, o tai, mūsų nuomone, kelia didelį pavojų. Lietuvos projekte minimi keli bausmių tikslai, bet nekalbama apie bausmių taikymą. Projekte numatytos pagrindinės bausmės yra įprastos tarptautiniu mastu.
Detalizuotas, iš dalies labai kazuistiškas bausmių skyrimo normas galima paaiškinti tuo, kad šiuo metu ypač ryškus justicijų piktnaudžiavimas ir teisėjų paperkamumas. Dėl to, mūsų nuomone, kyla abejonių, ar jie tinka dirbti teisinį darbą. Taip pat abejonių kelia numatomi lygtinio nuteisimo ir lygtinio nuteisimo taikant bandomąjį laikotarpį įstatymai. Resocializacijos priemonių numatyta forma nereikėtų įvesti.
Nepaisant šių pastabų, naujasis Lietuvos baudžiamasis kodeksas turėtų svariai prisidėti prie Europos Sąjungos šalių baudžiamosios teisės normų vienodinimo.

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195