Informacinių technologijų taikymas tiriant nusikaltimus

Rimantas Petrauskas, Antanas Keras

Santrauka


Straipsnyje analizuojama naujø informaciniø technologijø taikymo tiriant nusikaltimus Lietuvoje praktika, galimybės ir perspektyvos. Šie klausimai Lietuvoje tik pradedami nagrinėti.
Aptariamas kriminalistinės informacijos sistemø efektyvumas. Didžiausias efektyvumas pasiekiamas, kai naujos technologijos diegiamos ten, kur būtina operatyviausia ir tiksliausia informacija. Lietuvoje šiuos klausimus padeda spræsti naujas tipinis rajonø policijos komisariatø programinės įrangos paketas TIRPAK. Jo kūrimą koordinavo Lietuvos teisės akademija.
Analizė parodė, kad kriminalistiniø informaciniø sistemø saugumo būklė turi įtakos bendram kriminalinės justicijos efektyvumui. Todėl straipsnyje nagrinėjamos kai kurios kriminalistinės kompiuterinės informacijos saugumo problemos, analizuojama informaciniø technologijø taikymo nusikaltimo srityje užsienio patirtis.
Aptartos kriminalistiniø žiniø kompiuteriniø baziø, kompiuterinio trijø matmenø nusikaltimo vietos modelio sudarymo galimybės, skaitmeniniø fotokamerø taikymas tiriant nusikaltimus.
Remiantis užsienio patirties analize, aptariamos informatikos nusikaltimø tyrimo Lietuvoje problemos.
Raktiniai žodžiai: informacinės technologijos, nusikaltimø tyrimas.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195