Policijos diskrecinės valdžios įgyvendinimo problemos

Alfonsas Laurinavičius

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama plati ir Lietuvos mokslo mažai tirta tema. Todėl, siekiant glaustai apžvelgti diskrecinės valdžios koncepciją, atskleisti policijos tarnybos diskrecijos problemas, dėl straipsnio ribotos apimties pateikiamos, autoriaus manymu, pagrindinės šiuo klausimu mintys – tezės. Kartu siekiama paskatinti mokslininkus, policijos teisės specialistus ir praktikus, aktyviai dalyvaujančius policijos reformoje, susitelkti pagrindinių – profesionalios policijos ir policijos tarnybinės teisės kūrimo – problemų studijai, nes šiandien plačiai deklaruojamas policijos valdymo “modernizavimas iš esmės” gali likti vien retoriniu klausimu.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195