Lietuvos transporto policijos veikla 1991-1996 metais

Česlovas Mančinskas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos transporto policijos veikla 1991-1996 metais. Pagal darbuotojų skaičių transporto policija buvo mažiausias Lietuvos policijos struktūrinis padalinys. Joje dirbo 400-440 pareigūnų. Tai sudarė tik 2,4 proc. visų Lietuvos policijos darbuotojų. Transporto policija atliko viešosios ir kriminalinės policijos funkcijas Lietuvos geležinkelių, jūrų ir oro transporto objektuose. Ji aiškino padarytus nusikaltimus, saugojo viešąją tvarką, dirbo prevencinį darbą. Transporto policijos organizacinę struktūrą sudarė Transporto policijos valdyba ir šeši transporto policijos komisariatai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Šeštokų, Oro uostų), kurie apėmė visą Lietuvos teritoriją. Lietuvos transporto policijai nagrinėjamu laikotarpiu vadovavo vyriausiasis komisaras V. Bagužis. Nagrinėjamo laikotarpio antrojoje pusėje, t.y. 1994-1996 metais gerokai pagerėjo visi pagrindiniai transporto policijos veiklos rodikliai, išaugo policijos pareigūnų išsilavinimo lygis, profesinis pasirengimas ir patirtis. Nusikalstamumas Lietuvos transporto objektuose sumažėjo beveik dvigubai: nuo 850 (1991 m.) iki 505 (1996 m.) nusikaltimų, iš jų kriminalinių - nuo 781 iki 404. Gerokai daugiau nusikaltimų buvo išaiškinama. 1990 metais buvo išaiškinta 31,7 proc. nusikaltimų, kriminalinių nusikaltimų - 31,8 proc., o 1996 metais buvo išaiškinama atitinkamai 55,9 proc. ir 50,3 proc. nusikaltimų. Transporto policija tapo rimta administracine jėga, užtikrinančia teisėtvarką Lietuvos geležinkeliuose, jūrų bei oro uostuose.

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195