Europos Sąjungos institucijų teisėtas ir neteisėtas neveikimas

Arvydas Budnikas

Santrauka


Analizuojant ES Teisingumo Teismo ir ES Bendrojo Teismo praktiką pastebima, kad ieškovai, teikdami ieškinius dėl ES institucijų neveikimo pagal SESV 265 straipsnio nuostatas, neretai siekia kvestionuoti ir tokį ES institucijų neveikimą, kuris paprastai laikomas pagrįstu ir teisėtu. Šiame straipsnyje atskleidžiama, kokiais kriterijais vadovaujantis yra sprendžiama, ar ES institucijos neveikimas yra teisėtas, ar neteisėtas, pateikiant teisminės praktikos šioje srityje analizę.

Raktiniai žodžiai


ES institucijos; ieškiniai dėl neveikimo; SESV 265 straipsnis; neveikimas; diskrecija; pareiga

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195