Valstybių pripažinimo ir valstybių teisių perėmimo sąveika

Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas valstybių pripažinimo ir valstybių teisių perėmimo institutų sąveikos klausimas. Aptariami pamatiniai valstybių pripažinimo klausimai, kurie turi įtakos galimam institutų tarpusavio ryšiui nagrinėti: valstybių pripažinimas kaip valstybės vienašalis sprendimas, jo politinė ir teisinė prigimtis ir sprendimų dėl pripažinimo priėmimas tarptautinėse organizacijose. Analizuojama valstybių pripažinimo reikšmė valstybių teisių perėmimo procesams, jų turiniui ir spartai priklausomai nuo valstybių teisių perėmimo objektų ir būdo, kuriuo susiformavo nauja valstybė. Aptariami teisių perėmimo klausimai, kai naujai susikūręs subjektas pripažįstamas tik dalies tarptautinės bendrijos ir neturi pirmtakės pripažinimo. Atskiriamos valstybių teisių perėmimo ir valstybių teisių tęsimo kategorijos ir tokio atskyrimo reikšmė bei abipusė sąveika su valstybių pripažinimo klausimu.

Raktiniai žodžiai


Valstybių pripažinimo ir valstybių teisių perėmimo sąveikavalstybių teisių perėmimas; valstybių pripažinimas; valstybė teisių perėmėja; valstybė teisių tęsėja; valstybė pirmtakė

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195