Administracinė ir tarnybinė (drausminė) atsakomybė už viešųjų ir privačių inetresų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimus: kai kurie probleminiai aspektai

Virginijus Kanapinskas

Santrauka


Straipsnyje atskleidžiama, kad teisinio reguliavimo ydos sudaro prielaidas piktnaudžiauti taikant teisės normas, nustatančias administracinę ir tarnybinę (drausminę) atsakomybę už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus, arba išvis išvengti šios atsakomybės. Šie teiginiai pagrindžiami analizuojant minėtas teisės normas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiosios konstitucinės doktrinos, kitų teismų jurisprudencijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos veiklos praktikos kontekste.

Raktiniai žodžiai


asmenys; dirbantys valstybinėje tarnyboje; atsakomybė; privatūs interesai; viešieji interesai

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195