Fizinio smurto sporte baudžiamasis teisinis įvertinimas

Linas Žalnieriūnas, Aurelijus Gutauskas

Santrauka


Nagrinėjama Lietuvoje nauja ir moksliškai dar neanalizuota tema – fizinio smurto naudojimas sporte ir baudžiamoji atsakomybė už jį. Atsižvelgiant į tai, kad mokslinių straipsnių šia tema bei tokio pobūdžio bylų Lietuvoje dar nėra, straipsnyje analizuojama užsienio šalių doktrina ir praktika. Pateikiamas teisinis sporto, kaip fizinės veiklos, reglamentavimas. Analizuojami fizinės prievartos atvejai (susidūrimai), šiurkščiai pažeidžiantys sporto taisykles ir galintys užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Diskutuojama apie sportininko sutikimo, apimančio galimybę būti sužalotam, turinį ir apimtį. Straipsnyje siekiama pateikti objektyvius kriterijus, leidžiančius identifikuoti nusikalstamos veikos padarymo faktą sporto metu. Galiausiai diskutuojama, ar baudžiamosios atsakomybės taikymas už šiurkščius, sportiniams principams bei taisyklėms prieštaraujančius nusižengimus, sukėlusius sveikatos sutrikdymą ar gyvybės atėmimą, nepažeidžia ultima ratio principo.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji teisė; fizinis smurtas sporte; sveikatos sutrikdymas sporte; sportininko sutikimas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195