Teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ginčijant Europos Sąjungos institucijų neveikimą

Arvydas Budnikas

Santrauka


Analizuojant Lietuvos ir užsienio teisės doktriną yra pastebima, kad ieškovų teisė pareikšti ieškinį dėl Europos Sąjungos teisės aktų panaikinimo yra plačiai išnagrinėta, tačiau teisė pareikšti ieškinį dėl Europos Sąjungos institucijų neveikimo detaliai neatskleista. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti, kokioms sąlygoms esant potencialūs ieškovai turi teisę pareikšti ieškinį dėl neveikimo.

Raktiniai žodžiai


ES institucijos; ieškiniai dėl neveikimo; SESV 265 straipsnis; privilegijuoti ieškovai; neprivilegijuoti ieškovai; teisė į ieškinį

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-4-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195