Savivaldybių specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos: teisinio reguliavimo probleminiai aspektai

Bronius Sudavičius, Elena Vaitiekienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas aplinkos apsaugos finansavimo vietiniu (savivaldybių) lygiu klausimas. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą aplinkos apsaugos priemones Lietuvoje finansuoja gamtos išteklių naudotojai, valstybė ir savivaldybės. Savivaldybių specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos (SAARSP) valstybiniu lygiu yra papildomas aplinkos apsaugos finansavimo šaltinis, turintis prioritetinę reikšmę savivaldybėse. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai SAARSP šaltiniai, programos lėšų naudojimo kryptys bei tvarka, atskleidžiami SAARSP teisinio reguliavimo probleminiai aspektai bei siūlomi galimi jų sprendimo būdai. Dėmesio skiriama ir SAARSP lėšų naudojimo kontrolės klausimams.

Raktiniai žodžiai


aplinkos apsauga; finansavimas; savivaldybės; Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-4-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195