Viešojo administravimo Ukrainoje teisinės problemos konstitucinės ir viešojo administravimo reformų kontekste

Yuliya Vashchenko

Santrauka


Šiame straipsnyje tiriami teisiniai Ukrainos viešojo administravimo sistemos aspektai konstitucinių ir administracinių reformų, kurios būtinos integracijos į Europos Sąjungą kelyje, aspektai. Viešojo administravimo sistema Ukrainoje turi būti tobulinama remiantis mokslinės teorijos patikrintomis koncepcijomis. Straipsnyje analizuojamos viešojo administravimo subjektų, tarp jų ir specialių įgaliojimų turinčių subjektų, ir vykdomosios valdžios institucijų, ir nepriklausomų reguliacinių institucijų, teisinė prigimtis, teisinės organizacinės formos. Remiantis šiame straipsnyje atlikta analize pateikiamos išvados dėl skirtingų centrinių vykdomosios valdžios institucijų organizacinių teisinių formų atitinkamų kriterijų nustatymo.

Raktiniai žodžiai


viešasis administravimas; konstitucinė reforma; viešojo administravimo reforma; vykdomosios valdžios institucijos; nepriklausomos reguliacinės institucijos

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-4-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195